Jeu de Plaisir is niet aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB)

Wel volgen wij in principe de richtlijnen van de NJBB, maar bepalen zelf de regels. Omdat wij een recreatieve vereniging zijn hanteren wij de regels wat soepeler.


De NJBB heeft bijvoorbeeld regels vastgesteld m.b.t. de boules en de buts.

Voor degenen die geïnteresseerd zijn, worden ze onderstaand weergegeven.


Goedgekeurde boules moeten (volgens de NJBB):

 • van metaal zijn;
 • een diameter hebben van ten minste 7,05cm en ten hoogste 8 cm;
 • een gewicht hebben van ten minste 650g en ten hoogste 800g;
 • het handelsmerk van de fabrikant en het gewicht moeten in de boules zijn gegraveerd en altijd leesbaar zijn; bij wedstrijden die uitsluitend toegankelijk zijn voor jeugdspelers van 11 jaar of jonger zijn boules van 600g en 65mm diameter toegestaan, mits vervaardigd door een erkende fabrikant;
 • niet zijn gevuld met lood of zand;
 • in algemene zin mogen zij geen enkele bewerking of andere opzettelijke verandering hebben ondergaan na de vervaardiging door een erkende fabrikant (zogenaamde getrukeerde boules);
 • het is met name verboden de boules op nieuw te verhitten (na te gloeien) teneinde de door de fabrikant gegeven hardheid te veranderen.
 • Naam en voornaam van de speler, of zijn initialen, mogen echter in de boules worden gegraveerd, evenals diverse aanduidingen van de fabrikant, volgens de overeengekomen specificaties van het fabricageproces

Goedgekeurde buts (volgens de NJBB):

 • Buts zijn van hout of van kunststof. In het laatste geval dragen zij het handelsmerk van de fabrikant en heeft de FIPJP officieel erkend dat zij aan de vastgestelde specificaties voldoen.
 • Buts hebben een diameter van 30 mm. Een afwijking van hoogste + of - 1 mm is toegestaan.
 • Hun gewicht moet ten minste 10 gram zijn en ten hoogste 18 gram.
 • Geverfde buts zijn toegestaan, maar noch deze, noch houten buts mogen met een magneet opgetild kunnen worden.

                      AANVULLING SPELREGELS

                                                                      bij Jeu de Plaisir

                                                zoals besproken tijdens de jaarvergadering

Terugkaatsende uitbal

Als een bal via de buis, de stoep of het touw, terugkaatst de baan in en daar een verandering in de bestaande situatie brengt, doen we het potje over.

Dit geldt ook als een bal uit een andere baan verandering in de bestaande situatie brengt.

Speeltijd voor en na de koffie

Bij een aantal leden leeft de veronderstelling dat er op een bepaald moment pauze is en dat de partij(en) die nog aan het spelen is/zijn hun partij moeten afbreken. Dit is niet de bedoeling.

We spelen 2 x tot 13 punten voor de koffie en 1 x tot 13 punten na de koffie. De eerste 2 partijen vóór de pauze worden dus in principe uitgespeeld.

Als er een partij is die lang doorgaat nadat de overige partijen zijn beëindigd, dan lopen zij het risico dat de overige leden na de pauze weer beginnen zonder hen, omdat die leden anders soms erg lang moeten wachten.

Als een team dus nog niet klaar is en verder iedereen al koffiepauze heeft, dan kunnen zij in overleg, unaniem besluiten om:

 • - Ook te stoppen, door het spel af te breken en voor het derde spel na de koffie zoals    gewoonlijk nieuwe teams te vormen door de bal weer in de ballenbak te deponeren.
 • - Ook te stoppen, maar de betreffende partij na de pauze, op dezelfde baan als waar        ze voor de pauze speelden, verder te spelen. Zij kunnen dan na dat uitgespeelde 2e    spel de ballen voor het 3e spel onderling opnieuw uitgooien
 • - Gewoon door te spelen, daarna pas koffie te drinken. Dan op dezelfde baan als waar   ze voor de pauze speelden de ballen onderling opnieuw uit te gooien en het 3e spel    te spelen.

Zo kan iedereen zonder al te lange wachttijden spelen.

Verkorte spelregels spelvorm Tripletten

De toss bepaalt welk team begint


 1. Elk team krijgt 6 boules (2 boules per speler).
 2. Het team dat de toss wint kiest de baan en bepaalt de plek van de werpcirkel (1 meter van de kant) en werpt het butje vanuit de werpcirkel tussen de 6 en de 10 meter op minstens 1 meter van een obstakel.
 3. Het team (Team A) dat het but heeft gegooid, gooit ook de eerste boule. Het is de bedoeling om de boule zo dicht mogelijk bij het but te plaatsen.
 4. De eerst volgende boule wordt gegooid door de tegenpartij (Team B). Team B probeert haar eerste boules dichter bij het but te plaatsen. Het is toegestaan de boule van de tegenstander (Team A) of het but weg te stoten.
 5. Zolang de positie van de boule van Team B ten op zichte van de boule van Team A niet verbetert, blijft Team B aan beurt. Als Team B een betere boule gooit, gaat de beurt over naar de andere partij (Team A).
 6. Iedere boule die dichter bij het but ligt dan de boule van de tegenstander levert één punt op. Alleen de winnaar krijgt punten.
 7. Als een team geen boules meer heeft, kan de tegenpartij proberen nog meer boules beter te plaatsen.
 8. Als alle boules gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal boules dat beter ligt dan de beste boule van de tegenpartij.
 9. Het team dat de voorgaande werpronde heeft gewonnen, begint de volgende werpronde en gooit het but.

Als alle boules gespeeld zijn, de uitslag is overeengekomen en de dertien punten nog niet zijn bereikt, dan begint de nieuwe speelronde aan de overzijde van het speelveld.

Het team dat als eerste 13 punten heeft gemaakt, is winnaar.


Maak een gratis website.