Onze leden, al dan niet gezamenlijk, ontplooien in overleg met het bestuur, regelmatig zelf initiatieven op het gebied van het dagelijks onderhoud. Dat wordt zeer gewaardeerd.  

Maak een gratis website.