Historie

                                          

                                           Het ontstaan van JEU DE PLAISIR


Op 1 juli 1996 was de oprichtingsvergadering in Party Center Edda Huzid in Voorthuizen.

Door bemiddeling van R. Groothedde kon de vereniging gebruik maken van de twee boulesbanen daar. Onder leiding van Huib Moster werd dit aantal uitgebreid naar 6 banen.

Jan de Heij was toen al belast met de technische zaken en zorgde met een aantal leden o.a. voor de verlichting en opslagloods.

Voor de consumpties die konden worden genuttigd in het partycentrum, kregen de leden per middag 1 gulden 'subsidie' van de vereniging ter bestrijding van de relatief hoge prijzen.

In het eerste bestuur, onder voorzitterschap van W. van Garderen, was onze huidige penningmeester Aat Monster ook al actief.

Met Edda Huzid kon echter geen overeenkomst worden gesloten voor een door de vereniging gewenste langere termijn, zodat er gezocht moest worden naar een andere locatie.

Gekeken werd o.a. naar het Oranjeterrein, een veldje achter de Hoofdstraat en een locatie aan de Bakkersweg en de Bosweg. Het werd uiteindelijk het huidige terrein aan de Harremaatweg.

Na een actieve werving en uitgave van het eerste clubblad bestond de vereniging uit 30 leden. Het streefaantal werd bepaald op 40.

Het lidmaatschap kostte toentertijd 50 gulden per lid per jaar. Echtparen kregen korting.

Er werd gespeeld op maandagavond (in de zomer) en op de woensdag- en zaterdagmiddag.

Ook werden er jaarlijks, onder leiding van Jan en An de Heij, diverse toernooien georganiseerd, zoals het Snerttoernooi, Paastoernooi, Oliebollentoernooi, Oranjetournooi.

De namen van een aantal huidige leden, zoals Steven de Ruiter, Jan en An de Heij en Aat Monster kwam je toen al tegen.

In het begin was het behelpen aan de Harremaatweg.

Wel werd er, wederom onder leiding van Huib Monster, met man en macht gewerkt en werden er prachtige banen aangelegd. Enige tijd later werden twee banen overkapt met een tent, zodat er bij slecht weer ook 'droog' kon worden gespeeld.

De investering was toen aanzienlijk: zo'n 23.500 gulden.

Zoveel geld had de vereniging niet, maar met een lening van de leden en van de bank, bijdragen van sponsors en door veel zelf te doen, kon e.e.a. worden gerealiseerd.

In augustus 1998 werden er 2 units geplaatst, die na enig verbouwwerk dienst gingen doen als clubhuis.

De naam is nog steeds dezelfde: 'Bouleshorst'.

De leden waren niet alleen op de boulesbanen actief, maar ook met het zorgen voor zoveel mogelijk inkomsten om de leningen te kunnen aflossen.

De leden gingen bijvoorbeeld oud papier inzamelen en spulletjes verkopen op de rommelmarkt in Voorthuizen en Barneveld.


                                                                'Jeu de Plaisir'

Waarom is er indertijd gekozen voor deze naam? Omdat bij de toenmalige leden het plezier voorop stond. En dat geldt nog steeds, ook voor de leden die zich sindsdien hebben aangemeld. Het gaat er om dat iedereen zich thuis voelt bij onze vereniging. We zijn een echte gezelligheidsvereniging

Maak een gratis website.