Contributie  2022  

                  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december


                                                                                     Per jaar/half jaar/keer

Jaarleden per persoon                                                          35,00

Jaarleden per echtpaar of samenwonend                          60,00

Seizoensleden per persoon (  1 apiril / 1 oktober)             20,00

Seizoensleden  per echtpaar of samenwonend                35,00

Gastspelers per keer                                                                 1,50
Bankrekening:               RABOBANK            NL92RABO 0367 9374 41

Maak een gratis website.