Jeu de Boulesvereniging

    Voorthuizen

Ons 25- jarig jubileum


In het kader van ons 25-jarig jubileum heeft het bestuur besloten enkele leden van het eerste uur en van uitzonderlijke verdienste, tijdens de ALV op 12 juni 2021, te benoemen tot erelid. Het erelidmaatschap is voor het leven en ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Unaniem is besloten te benoemen tot erelid en te huldigen: Jan de Heij, An de Heij en Aat Monster.

Met luid applaus heeft de ALV hiermee ingestemd.

Jan en An ontvingen hun certificaat erelidmaatschap en werden in de bloemetjes gezet met een wijntje en sapje.

Aat durfde het nog niet aan om naar de vergadering te komen, dus de voorzitter ging na de vergadering, het nieuws, het certificaat en de bloemen en het sapje, naar Aat toebrengen.