Jeu de Boulesvereniging

                                           Voorthuizen

                      "Belangrijke" weetjes in het kort

                            Instructie-middagen

                                         voorjaar 2023:

 woensdagmiddag                                18 januari

    woensdagmiddag                                22 februari

woensdagmiddag                                15 maart

                                                                 woensdagmiddag                                12 april

Er wordt die middagen natuurlijk ook gewoon gespeeld!

Maak een gratis website.